Dorthe Klint Petersen

Dorthe Klint Petersen er uddannet audiologopæd, ph.d fra Københavns Universitet.

Efter mange år i forskningsverdenen har jeg valgt at være fri fugl. Jeg har gennem årene arbejdet på en lang række forskningsprojekter om læsning og sproglige færdigheder.

Jeg har altid haft et stort ønske om at omsætte ny viden til bedre undervisningspraksis, og derfor har jeg udviklet undervisnings- og evalueringsmaterialer med udgangspunkt i min forskning. Jeg lægger stor vægt på, at ny viden formidles til den danske skoleverden såvel mundtligt som skriftligt til gavn for både lærere og elever.

Min mission i læsningens tegn fortsætter fra hjemmekontoret, hvor jeg udvikler materialer, planlægger kurser og arbejder på projekter helst i samarbejde med andre.

dorthe klint petersen

Projekt om tidlig opsporing og indsats til elever i risiko for ordblindhed 2020-2024

Jeg er sammen med gode kolleger i gang med et spændende projekt, hvor vi skal udvikle en tidlig forebyggende indsats til elever i 1. klasse. I projektet skal vi også udvikle et opsporingsredskab til 2. klasse, så vi kan få en mere sikker identifikation af elever i risiko for at udvikle ordblindhed. Du kan se mere her https://laes.hum.ku.dk/centerets_forskning/tidlig-opsporing-og-indsats-mod-ordblindhed/?fbclid=IwAR0uOoEGtLHgBUQOb8hS8OsYdjLN-770zKymZL1HTFwCSwvukjCYejnqhVA

EVALD – Evaluering af læseforståelse og vigtige delfærdigheder

Så kom Evald endelig på gaden. Evald er et digitalt evalueringsredskab til mellemtrinnet. Med Evald kan du få indblik i, hvor godt dine elever læser og forstår autentiske tekster til klassetrinnet samt få indblik i deres forudsætninger for god læseforståelse. EVALD giver et solidt grundlag for at tilrettelægge læseindsatser på mellemtrinnet. Du kan se mere her https://dpf.dk/produkt/proeveevaluering/evald-evaluering-laeseforstaaelse-delfaerdigheder