Undervisningsmaterialer

Den første læsning

Undervisningmaterialet er udviklet og udbygget gennem de sidste mange år og består både af et trykt materiale og et selvstændigt digitalt univers. Materialet bygger på et grundigt arbejde med sproget lydside og leder hermed eleverne sikkert på vej fra lydforståelse til ordgenkendelse over i selvstændig læsning med god forståelse.

Nedenfor kan du se en oversigt over undervisningmaterialerne til de forskellige klassetrin:

 • 0. klasse

  • På vej til den første læsning, Lærervejledning og kopimappe
  • På vej til den første læsning, arbejdshæfte
  • Den første læsning Lyd og Bogstav, arbejdshæfte
  • Lydret Fri læsning, 25 lydrette læsebøger
  • Lydret Fri læsning, kopiark
  • denførstelæsning.dk,  Ida og Emil på eventyr

  Du kan læse mere om baggrunden for og brug af materialerne her:

  Petersen, D.K. & Borstrøm, I. (2019)
  Den allerførste læsning, Skolestart, 49(3), 7-9.

  Petersen, D. K., & Borstrøm, I. (1997)
  Kan man forebygge ordblindhed i børnehaveklassen. Mål og Mæle.

 • 1. klasse

  • Bogstavbogen, skrivebogen og tilhørende lærervejledning
  • Læsebogen 1 og tilhørende arbejdsbog
  • Lærervejledning
  • Let Fri Læsning, 25 letlæsningsbøger
  • Let Fri Læsning kopiark til letlæsningsbøgerne
  • Fri Læsning, 21 letlæsningsbøger
  • Fri Læsning kopiark til letlæsningsbøgerne
  • denførstelæsning.dk – Ida og Emil knækker koden

  Du kan læse mere om baggrunden strukturen i Den første læsning her:

  Petersen, D. K. & Borstrøm, I. (2000)
  Hvordan ser en god læsebog ud? Mål og Mæle 23 (1).

  Borstrøm, I., Petersen, D. K., & Elbro, C. (1999)
  Hvordan kommer børn bedst i gang med at læse?

  En undersøgelse af læsebogens betydning for den første læseudvikling. København: Center for Læseforskning og Undervisningsministeriets forlag.

 • 2. klasse

  • Læsebogen 2 og tilhørende arbejdsbog
  • Lærervejledning
  • Fri Læsning 2, 24 letlæsningsbøger
  • Fri Læsning 2, kopiark til letlæsningsbøgerne
  • denførstelæsning.dk, Ida og Emil mod nye mål

Den sikre læsning

Den sikre læsning er et årskursus i læsning til 3.- 4. klasse. Undervisningsmaterialet giver eleverne et solidt læsefundament og læsning af skøn- og faglitterære tekster får en central placering i danskundervisningen. Der skal læses på, mellem og over linjerne. Skrivning og stavning er en integreret del af arbejdet med teksterne.

Den sikre læsning består af en serie børneromaner og tilhørende arbejdsbøger. Bøgerne er udarbejdet med læsepædagogiske hensyn, men stiller krav til tekstmængde og ordvalg.

Den sikre læsning giver eleverne en fast rutine med daglig læsning af gode historier.

Læs mere her

Find tilhørende digitale resurser her