Testmaterialer

EVALD

EVALD er et digitalt evalueringsmateriale til mellemtrinnet. Materialet afdækker elevernes forståelse af fag- og skønlitterære tekster samt og vigtige forudsætninger for god læseforståelse.

Læs mere hos Dansk Psykologisk Forlag

En del af prøverne har været anvendt i Louise Rønbergs forskningsprojekt om læseforståelse på mellemtrinnet.

Du kan læse mere om dette projekt her: 
Petersen, D. K., & Rønberg, L. F. (2011)
Læseforståelse på mellemtrinnet og i udskolingen: færdigheder på ordniveau er afgørende. Læsepædagogen, medlemsblad for Landsforeningen af Læsepædagoger: 59 (5), 4-7.

DIAVOK “Find det der lyser som et ord” – Digital udgave

I samarbejde med Psykologisk forlag og UC Midjylland har vi lavet en digital udgave af “Find det der lyder som et ord”. Opgaverne i testen er de samme som i den oprindelige udgave, men den nye test kan afvikles digitalt. Denne test er primært tænkt som et screeningsværktøj til unge og voksne.

Læs mere hos Dansk Psykologisk Forlag

Læseevaluering på begyndertrinnet

Læseevaluering er et materiale, der ved hjælp af gruppeprøver følger elevernes læseforudsætninger og første læse- og staveudvikling gennem begyndertrinnet, og som efterfølgende indeholder materialer til en supplerende individuel afdækning af risikoelever. Vejledningen indeholder forslag til undervisningsaktiviteter, der tager udgangspunkt i elevernes evalueringsresultater.

Du kan læse en artikel om materialet her:
Petersen, D. K. (2009)
Læseevaluering ved skolestart: viden om ord, bogstaver og lyd. Skolestart,  39(4), 18-21.

Prøverne, der indgår har været anvendt i en række forskningsprojekter om den første læseudvikling.

Du kan finde statistiske baggrundsoplysninger om testene her (PDF)

Læs mere hos Alinea

Ordblindetesten

Sammen med læsekolleger fra Center for læseforskning og DPU har jeg været med til at udvikle den tværgående Ordblindetest for Undervisningsministeriet. Testen er digital og kan anvendes fra slutningen af 3. klasse og frem.

Du kan se og læse mere om testen her

Test fra projektet om læseforståelse i udskolingen

Til projektet om variation i læseforståelse blev udviklet en række test blandt andet en ordforrådstest og en afkodningstest. Disse to test ligger frit tilgængelige her på siden. Ordforrådstesten nedenfor er lavet med de bedste opgaver fra de 3 ordkendskabsprøver, der indgik. Denne udgave har været anvendt en enkelt gang i PISA-undersøgelserne for at undersøge, hvor stor en del af variationen i læseforståelse, der kunne forklares af afkodning og ordkendskab.

Hvilke færdigheder afdækker prøven?

Testen er en impressiv ordforrådsprøve, der kan afvikles som gruppeprøve.  Eleven hører et ord og skal efterfølgende vælge hvilket af 3 sagte ord, der har samme betydning. Prøven er således uafhængig af elevernes afkodningsfærdighed. Der er 25 opgaver i prøven.

Ordene, der indgår i denne prøve, afdækker alment ordforråd og indeholder ord fra forskellige fagområder, eksempelvis samfundsfag, historie, biologi.  Denne prøve forklarede en betydelig del af variationen i elevernes PISA-score i 2009.

Hvem kan denne prøve bruges til?

Prøven kan bruges til voksne og elever i folkeskolens ældste klasser.  Prøven er udviklet af Dorthe Klint Petersen.

Ordene i denne prøve indgik oprindelig i 3 forskellige ordforrådsprøver, og på baggrund af en raschanalyse af data fra de tidligere undersøgelser er der lavet en ny prøve med de bedste opgaver fra de 3 tidligere ordforrådsprøver (semantisk, historie, biologi).  Den nye prøve har en høj pålidelighed (Guttmann split half 0,93) og har været anvendt i PISA-undersøgelsen samt i et projekt om undervisning i faglig læsning.

Hvordan afvikles prøven?

Hent PDF (Instruktion og elevark)

Hent pdf (Facit)

Hvad kan jeg sammenligne med?

Elever i 9. klasse med dansk som modersmål

4817 elever i grundskolen (både folkeskoler, friskoler og privatskoler)

Middelværdi (standardafvigelse) 10-percentil 25 percentil 50 percentil 75 percentil
16,60

(3,81)

12 14 17 19

Elever i 9. klasse med dansk som andetsprog

641 elever i grundskolen (både folkeskoler, friskoler og privatskoler)

Middelværdi (standardafvigelse) 10-percentil 25 percentil 50 percentil 75 percentil
13,38

(3,96)

8 10 13 16

Reference til undersøgelsen:

Arnbak, E. (2009)
To what extent do basic skills predict students’ PISA performance? Northern Lights on PISA 2009 – focus on reading.

Egelund, N.(2010)
PISA 2009, danske unge i en international sammenligning, Bind 1 resultatrapport. Dafolo. 

Elever i 7. klasse

296 elever i Hvidovre kommune med dansk som modersmål

Middelværdi (standardafvigelse) 10-percentil 25 percentil 50 percentil 75 percentil
14,56

(3,34)

10 12 14 17

59 elever i Hvidovre kommune med dansk som andetsprog

Middelværdi (standardafvigelse) 10-percentil 25 percentil 50 percentil 75 percentil
12,52

(3,14)

8 10 13 15

Reference til undersøgelsen

Projekt VIS – læsevejlederprojektet

Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz, Trine Nobelius og Karina Brunsgaard Bek

For Undervisningsministeriet og Danmarks Lærerforening, juni 2014.

Se mere hos Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal

Hvilke færdigheder afdækker prøven?

Denne prøve afdækker elevernes genkendelse af korrekt stavede ord.  I hver enkelt opgave skal eleven afgøre, hvilket af fire ord/nonsensord, der er et rigtigt ord, eksempelvis ”fedder/fetter/fædder/fætter” Denne prøve indgik sammen med tekstforståelsesprøverne i PISA 2009 og forklarede en del af variationen i elevernes PISA-score.

Hvem kan denne prøve bruges til?

Prøven kan bruges til voksne og elever i folkeskolens ældste klasser.  Prøven er udviklet af Dorthe Klint Petersen.

Hvordan afvikles prøven?

Hent PDF (instruktion)

Hent PDF (elevark)

Hvad kan jeg sammenligne med?

Elever i 9. klasse med dansk som modersmål

4817 elever i grundskolen (både folkeskoler, friskoler og privatskoler)

Middelværdi (standardafvigelse) 10-percentil 25 percentil 50 percentil 75 percentil
55,75

(20,57)

33 41 54 67

Reference til undersøgelsen:

Arnbak, E. (2009)
To what extent do basic skills predict students’ PISA performance? Northern Lights on PISA 2009 – focus on reading.

Egelund, N.(2010)
PISA 2009, danske unge i en international sammenligning, Bind 1 resultatrapport. Dafolo.

Elever i 9. klasse med dansk som andetsprog

641 elever i grundskolen (både folkeskoler, friskoler og privatskoler)

Middelværdi (standardafvigelse) 10-percentil 25 percentil 50 percentil 75 percentil
54,47

(23,71)

29 37 51 67

Reference til undersøgelsen:

Arnbak, E. (2009)
To what extent do basic skills predict students’ PISA performance? Northern Lights on PISA 2009 – focus on reading.

Egelund, N.(2010)
PISA 2009, danske unge i en international sammenligning, Bind 1 resultatrapport. Dafolo.

Elever i 7. og 8. klasse med dansk som modersmål

283 elever i folkeskoler i Hovedstaden og Roskilde

Middelværdi (standardafvigelse) 10-percentil 25 percentil 50 percentil 75 percentil
40,65

(13,25)

25 32 38 50

Reference til undersøgelsen:

Petersen, D.K. (2008).
Hvad har betydning for elevers læseforståelse? Læserapport 44

Elever i 7. og 8. klasse med dansk som andetsprog

33 elever i folkeskoler i Hovedstaden og Roskilde

Middelværdi (standardafvigelse) 10-percentil 25 percentil 50 percentil 75 percentil
35,03

(15,87)

11 25 34 45

Reference til undersøgelsen:

Petersen, D.K. (2008).
Hvad har betydning for elevers læseforståelse? Læserapport 44