Publikationer

Om mine undervisnings- og testmaterialer

Petersen, D.K. & Borstrøm, I. (2019)
Den allerførste læsning, Skolestart, 49(3), 7-9.

Petersen, D. K., & Borstrøm, I. (2009)
Nemt er det ikke, men så længe det er sjovt. Logos, (55), 13-15.

Petersen, D. K. (2009).
Det videnskabelige fundament. Logos, (55), 3-5.

Petersen, D. K. (2009)
Læseevaluering ved skolestart: viden om ord, bogstaver og lyd. Skolestart, 39(4), 18-21.

Petersen, D. K. (2008)
Evaluering af læsefærdigheder. CEPRA-striben. Tidsskrift for evaluering i praksis, (1), 17-19.

Petersen, D. K. (1995)
Diavok- en diagnostisk læse- og stavetest. Specialpædagogik, 6.

Sprogforståelsesvanskeligheder

Petersen, D. K., Poulsen, M. & Vang Christensen R. (2021)

Forskningskortlægning af indsatser til elever med sprogforståelsesvanskeligheder. Rapport til Nationalt Videnscenter for læsning.

Hent pdf.

Læse- og skriveteknologi

Arnbak. E. & Petersen, D. K. (2019)
Kompenserende it til ordblinde: en støtte eller en sovepude?
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 55 (4), 79-94

Petersen, D. K. & Arnbak, E. (2018)
Brug af it i den første læse- og staveundervisning. Rapport for Undervisningsministeriet.

Hent PDF

Petersen, D. K. & Arnbak, E. (2017)
Vi tildeler it-støtte, men nytter det noget. Læsepædagogen: medlemsblad for Landsforeningen af Læsepædagoger, (5), 4-8.

Petersen, D. K. & Arnbak, E. (2013)
It og Ordblindhed – en undersøgelse af ordblinde elevers brug af it-støtte. Rapport for Undervisningsministeriet.

Hent PDF

Ordblindetesten

Petersen, D. K (2017)
Brug Ordblindetesten med omtanke. Bliv Klog. Kbh: Alinea.

Se mere

Juul, H. & Petersen, D. K. (2017)
Length effects in pseudo-word spelling: stronger in dyslexic than in non-dyslexic students. Annals of Dyslexia, 67(3), 369-382

Petersen, D. K., & Nobelius, T. (2016)
Det første år med Ordblindetesten. Læsepædagogen: medlemsblad for Landsforeningen af Læsepædagoger, (1), 9-14.

Petersen, D. K., & Juul, H. (2016)
Hvad betyder ordlængde og kompleksitet for elevers stavefærdighed? En sammenligning af ordblinde og normalt læsende elever. Kognition & Pædagogik, 26(99), 56-66.

Petersen, D. K., Poulsen, M., Juul, H., Møller, H. L., Elbro, C., & Arnbak, E. (2015)
Ordblindetesten – en tværgående test til afdækning af vanskeligheder med skriftens lydprincip. Læsepædagogen medlemsblad for Landsforeningen af Læsepædagoger, 63(4), 8-12.

Møller, H. L., Arnbak, E., Petersen, D. K., Poulsen, M., Juul, H., & Elbro, C. (2014)
Teknisk Rapport om Ordblindetesten. Rapport for Undervisningsministeriet.

Læse- og staveundervisning

Juul, H., Gellert, A., Petersen, D. K., & Engmose, S. F (2023)

Indsatser for elever med lettere afkodnings- og stavevanskeligheder. Hvad siger forskningen? Viden om Literacy (33). Nationalt Videnscenter for læsning.

Juul, H., Gellert, A., Petersen, D. K., & Engmose, S. F (2023)

Undervisning af elever i 3. og 4. klasse med lettere afkodnings- og stavevanskeligheder. Hvad kan anbefales? Forskningskortlægning.

Hent PDF

Petersen, D. K. (2022)
Hvordan lærer børn at stave? Læsepædagogen, medlemsblad for Landsforeningen af Læsepædagoger: (3), 4-8.

Petersen, D. K., & Arnbak, E. (2010)
Differentiering i læseundervisningen: hvorfor og hvordan? I Egelund, N. (red.), Undervisningsdifferentiering: status og fremblik (s. 31-42). Frederikshavn: Dafolo.

Petersen, D. K & Borstrøm, I. (2012)
Fagintegreret læseundervisning for kortuddannede voksne. Nordisk Ministerråd.
Hent PDF

Holders, B., Petersen, D. K., Borstrøm, I., & Elbro, C. (1996)
Undervisning af voksne ordblinde. En undersøgelse af undervisningseffekt og lærerkvalifikationer i ordblindeundervisningen i AOF. København: Forlaget Skolepsykologi.

Petersen, D. K. & Borstrøm, I. (2000)
Hvordan ser en god læsebog ud? Mål og Mæle 23 (1).

Borstrøm, I., Petersen, D. K., & Elbro, C. (1999)
Hvordan kommer børn bedst i gang med at læse? En undersøgelse af læsebogens betydning for den første læseudvikling. København: Center for Læseforskning og Undervisningsministeriets forlag.

Variation i læseforståelse hos elever i grundskolen

Rønberg, F.L.J & Petersen, D.K. (2016)
How specific are specific comprehension difficulties? An investigation of poor reading comprehension in nine-year olds. Scandinavian Journal of Educational Research. 60 (1), 72-89.

Rønberg, F.L.J & Petersen, D.K. (2016)
It matters whether reading comprehension is concepttualised as rate or accuracy. Journal of Research in Reading. 39 (2), 209-228.

Petersen, D. K. (2008)
Hvad har betydning for elevers læseforståelse, Læserapport, (44), 4-53.

Petersen, D. K., & Rønberg, L. F. (2011)
Læseforståelse på mellemtrinnet og i udskolingen: færdigheder på ordniveau er afgørende. Læsepædagogen, medlemsblad for Landsforeningen af Læsepædagoger: 59(5), 4-7.

Rønberg, L. F., & Petersen, D. K. (2011)
Hvilke færdigheder har betydning for læseforståelse på mellemtrinnet? Læsepædagogen, medlemsblad for Landsforeningen af Læsepædagoger: 59(2), 4-10.

Petersen, D. K., & Rønberg, L. F. (2011)
Læseforståelse på mellemtrinnet og i udskolingen: færdigheder på ordniveau er afgørende. Læsepædagogen: 59(5), 4-7.

Distinkthedstræning i børnehaveklassen

Petersen, D. K. (2005)
Distinkthedstræning i børnehaveklassen. Dyslexi, (3), 16-19.

Petersen, D. K. (2004)
Distinkthedstræning i børnehaveklassen. Nyt om Ordblindhed, (38).

Petersen, D. K. (2003)
Fokus på udtalen. Nyt om Ordblindhed, (37).

Forudsigelse og forebyggelse af læsevanskeligheder

Elbro, C. & Petersen, D. K. (2004)
Long-term Effects of Phoneme Awareness and Letter Sound Training: An Intervention Study With Children at Risk for Dyslexia. Journal of Educational Psychology, 96(4), 660-670.

Petersen, D. K. (2002)
Prediction of poor and superior word reading. Lund University. Dept. of Linguistics, Working papers.

Petersen, D. K. (2001)
Dyslexia and language abilities. A longitudinal study with children of dyslexic parents and a cross-sectional study with their parents. Copenhagen: Centre for Reading Research (Doctoral dissertation).

Petersen, D. K. (2000)
What Do you Get if You Add /mmm/ to Ice? Training Phoneme Awareness in Kindergarten. I Prediction and Prevention of Reading Failure (1 udg.). Timonium: YorkPress.

Petersen, D. K. (1999)
Pre-school prediction of dyslexia: A longitudinal study with children of dyslexic parents. Dordrecht: Klüwer.

Petersen, D. K. (2001)
Dysleixa and Language Abilities: A longitudinal study with children of dyslexic parents and a cross-sectional study with their parents. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet.

Elbro, C., Petersen, D. K., Elbro, C., & Borstrøm, I. (1998)
Predicting Dyslexia from kindergarten. The importance of phonological representation of lexical items. Reading Research Quarterly, 33(1).

Petersen, D. K., & Borstrøm, I. (1997)
Kan man forebygge ordblindhed i børnehaveklassen. Mål og Mæle.

Elbro, C., & Nielsen, I., Petersen, D. K. (1994)
Dyslexia in Adults: Evidence for Deficits in Non-word Reading and in the Phonological Representation of Lexical items. Annals of Dyslexia, 44, 205-226.